Varsling af forbrugerne om fusion og ændret prisstruktur