Værks betingelser om udtrædelsesgodtgørelse ikke urimelige

Journalnummer: 
J.nr. 1021-12-1
Dato for afgørelse: 
Mandag, 19 marts, 2012 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 21 marts, 2012 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, vedtægter, udtrædelsesgodtgørelse, kompetence.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: