Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.'s tarifering

Journalnummer: 
J.nr. 1021-10-9
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 5 januar, 2011 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Fredag, 7 januar, 2011 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Energitilsynets kompetence, pålæg af forblivelsespligt, overholdelse af varmeforsyningsloven, videresendelse til statsforvaltningen.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: