Tilslutnings- og forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Journalnummer: 
J.nr. 1021-227
Dato for afgørelse: 
Mandag, 8 marts, 2010 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 15 marts, 2010 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Tilslutnings- og forblivelsespligt, projektforslag, fritagelse, campingplads, blokvarmecentral
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: