Tilladelse til etablering af fire vindmøller på søterritorium