Tilladelse til etablering af elproduktionsanlæg (havvindmøller) ud for Frederikshavn

Journalnummer: 
J.nr. 1131-10-4
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 8 juni, 2011 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 23 juni, 2011 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Havvindmøller, klageberettigelse.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.