Tildeling af kvoter til produktionsenheden Vorskla Steel Danmark A/S

Journalnummer: 
J.nr. 1101-1.
Dato for afgørelse: 
Mandag, 1 februar, 2010 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 16 februar, 2010 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Kvotetildeling, idriftsættelsestidspunkt, Energiklagenævnets kompetence
Lovgivningsområde: