Sønderhald Kommunes afgørelse af 11. december 2003 om pålæg af forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-6
Dato for afgørelse: 
Mandag, 9 maj, 2011 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 12 maj, 2011 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Forblivelsespligt, klagefrist.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: