Projektforslag for halmfyr skulle behandles efter regler om blokvarmecentraler

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-55
Dato for afgørelse: 
Mandag, 18 juni, 2012 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 21 juni, 2012 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Projektbekendtgørelsens §§ 2, 18 og 19, blokvarmecentraler, halmfyr.
Lovgivningsområde: