Projektforslag om fliskedelanlæg - ophævelse på grund af manglende hjemmel til godkendelse 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-246
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 28 september, 2010 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 7 oktober, 2010 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Hjemmel, projektforslag, fliskedelanlæg, projektbekendtgørelsens §§ 15, stk. 4, samt 24, stk. 1, 3. pkt.
Lovgivningsområde: