Pristillæg til nettoafregnet VE-elproduktion

Journalnummer: 
J.nr. 1131-12-1
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 12 juli, 2012 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 17 juli, 2012 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Nettoafregningsprincippet i elforsyningslovens § 8 a, pristillæg udbetalt efter VE-lovens § 45, stk. 2, VE-lovens § 55, stk. 1.