Priskontrol for 2002, TRE-FOR El-forsyning A/S, Kolding ctr. Energitilsynet 

Journalnummer: 
J.nr. 11-235.
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 23 marts, 2006 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Afgørelsen har været indbragt for domstolene. Sagsøger har hævet sagen den 29. september 2008. Energiklagenævnets afgørelse står herefter ved magt.
Lovgivningsområde: