Pligtmæssigt skøn tilsidesat ved godkendelse af forrentning af indskudskapital 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-10-3
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 9 november, 2010 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 15 november, 2010 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Pligtmæssigt skøn, forrentning af indskudskapital, varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, afskrivningsbekendtgørelsens § 6, ophævelse, hjemvisning
Lovgivningsområde: