Pålæg af tilslutningspligt til Silkeborg Varme A/S

Journalnummer: 
J.nr. 1021-12-48
Dato for afgørelse: 
Fredag, 28 december, 2012 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 31 januar, 2013 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Ophævelse, hjemvisning, dispensation, nyt naturgasfyr, væsentlig mangel, reparation af partshøringsfejl, beregning af brugerøkonomi, forlængelse af tilslutningsfristen
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: