Pålæg om pligt til at forblive tilsluttet fjernvarmenettet