Pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-12-147
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 9 oktober, 2012 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 12 september, 2012 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Projektforslag, forblivelsespligt, begrundelse, forvaltningslovens § 22-24, hjemvisning
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: