Pålæg om berigtigelse af energimærkerapport, registrering for en væsentlig fejl i energimærket, samt påtale for manglende fremsendelse af dokumentattion