Ophævelse og hjemvisning af sag om annullering af ansøgning 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-22
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 13 oktober, 2011 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 17 oktober, 2011 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Officialprincippet, tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 1, fristforlængelse, genoptagelse..
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: