Ophævelse og hjemvisning af godkendelse af projektforslag pga. sagsbehandlingsfejl 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-8
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 24 marts, 2011 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 29 marts, 2011 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Forvaltningslovens §§ 22 og 24, sagsbehandlingsfejl, partshøring, begrundelse, klagefrist, officialprincippet..
Lovgivningsområde: