Ophævelse og hjemvisning af afgørelse om pålæg om tilbagekaldelse af faktura 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-10-36
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 24 marts, 2011 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 29 marts, 2011 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, nødvendige udgifter, aftalt pris, hjemmel, pålæg.
Lovgivningsområde: