Ophævelse af afslag på dispensation fra tilslutningspligt (21-409)