Omkostninger ved tilslutning af vindmølle

Journalnummer: 
J.nr. 1131-11-13
Dato for afgørelse: 
Mandag, 5 december, 2011 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 20 december, 2011 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Nettilslutningsomkostninger, vindmøller, dokumentation, lokaliteter, graveomkostninger, sagsbehandling, elforsyningslovens § 78, stk. 1, 2. pkt., vindmøllebekendtgørelsens §§ 8 og 19.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.