Nævnsmedlemmer

Nævnsformand dommer Peter Ulrik Urskov
Sagkyndige medlemmer repræsenterende alsidigt kendskab til energimæssige forhold samt juridisk og teknisk kundskab
Næstformand, professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen
Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen
Professor, cand.jur. & ph.d. Michael Gøtze
Professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Lov om varmeforsyning
Direktør Per Søndergaard
Professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen
Direktør, akademiingeniør Astrid Birnbaum
Næstformand, professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen

Lov om elforsyning
Næstformand, professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen
Konsulent, civilingeniør Knut Berge
Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann
Professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Lov om naturgasforsyning
Civilingeniør Jens Packness
Næstformand, professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen
Professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Lov om CO2-kvoter
Næstformand, professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen
Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann
Konsulent, civilingeniør Knut Berge
Professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Lov om fremme af besparelser i energiforbruget
Næstformand, professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen
Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger
Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen

Lov om kontinentalsoklen
Advokat (H), cand.jur, Håkun Djurhuus
Lektor, cand.scient. & ph.d. Michael Olesen

Lov om anvendelse af Danmarks undergrund
Advokat (H), cand.jur, Håkun Djurhuus
Lektor, cand.scient. & ph.d. Michael Olesen
Sektionsleder, professor, dr.techn. & ph.d. Ida Lykke Fabricius

Lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter
Senior Legal Advisor, cand.jur. Majbritt Perotti Carlson
Arbejdsmiljøkonsulent, cand.teckn.soc. Jan Toft Rasmussen

Lov om fremme af vedvarende energi
Næstformand, professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen
Konsulent, civilingeniør Knut Berge
Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann
Professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK
Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen
Professor, cand.merc.jur. & ph.d. Ulla Neergaard
Professor, cand.jur. & ph.d. Michael Gøtze

Lov om fjernkøling
Professor, cand.jur. & ph.d.& Birgitte Egelund Olsen
Direktør, akademiingeniør Astrid Birnbaum

Lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med stort energiforbrug
Seniorchefkonsulent, Jens Dandanell Petersen
Energichef, cand.scient.pol. Jens Astrup Madsen

Olieberedskabsloven
Peter Rasmussen
Tina Provencher Blom

Nævnet sammensættes med 3, 5 eller 7 medlemmer afhængig af sagernes karakter. Nævnets sammensætning af sagkyndige nævnsmedlemmer i hver enkelt sag fastlægges efter forretningsordenens § 2