Krav om ekstra betaling for ringe afkøling af fjernvarmevand