Kontakt

Energiklagenævnet

Postadresse:
Nævnenes Hus
Energiklagenævnet
Toldboden 2
8800 Viborg
Telefon: +45 72 40 56 00
Hjemmeside: www.ekn.dk
E-post: ekn@naevneneshus.dk

 

Retningslinjer for skriftlig kommunikation med Energiklagenævnet:

Læs om Energiklagenævnets retningslinjer for skriftlig kommunikation under fanebladet "Klagebehandling".

 

Kontortid:
Mandag til fredag kl. 9.00 - 15.00. Dog holder kontoret lukket på helligdage og Grundlovsdag samt mellem jul og nytår. 

Bemærk om udløb af klagefrister og kontortiden: I de tilfælde, hvor klagen skal indgives direkte til Energiklagenævnet, skal klagen være Energiklagenævnet i hænde inden for normal kontortid på dagen for klagefristens udløb, det vil sige inden kl. 15.00 på en åbningsdag. Dette gælder uanset om klagen fremsendes med post eller pr. e-mail eller på anden måde. Klager bærer risikoen for eventuel forsinkelse i forbindelse med klagens fremsendelse.

 
EAN-nr.: 5798000020023
CVR-nr.: 37 79 55 26

 

Nyhedsbrev

Energiklagenævnet udgiver ikke længere nyhedsbreve.
Nævnets afgørelser offentlliggøres løbende på hjemmesiden under fanebladet "Afgørelser" på forsiden.
Kontakt gerne Energiklagenævnets sekretariat, hvis der er brug for hjælp til at fremfinde afgørelser m.v