Klage over Vejle Kommunes afslag på godkendelse af projektforslag om etablering af biomassefyret kedelcentral.

Journalnummer: 
J.nr. 1021-130
Dato for afgørelse: 
Mandag, 12 oktober, 2009 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 15 oktober, 2009 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Projektforslag, biomassefyret kedelcentral, projektbekendtgørelsens § 15, stk. 4, øget varmebehov
Lovgivningsområde: