Klage over Tårnby Kommune's afgørelse om afslag på dispensation fra elopvarmningsforbud og fra tilslutningspligt til naturgas 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-204
Dato for afgørelse: 
Mandag, 27 juli, 2009 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 30 juli, 2009 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Elopvarmning, dispensation, tilslutningspligt, begrundelse, planlov, videresendelse
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: