Klage over Odder Kommunes afgørelse om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Sagerne er behandlet under j.nr.: 1021-141 + 1021-136 + 1021-137

Dato for afgørelse: 
Mandag, 28 september, 2009 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 29 september, 2009 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Tilslutningspligt, vedtægter, projektforslag
Form: 
Et eksempel på de enslydende afgørelser offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: