Klage over Næstved Kommunes pålæg af forblivelsespligt og afslag på anmodning om dispensation

Journalnummer: 
J.nr. 1021-13-51
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 23 oktober, 2013 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 29 oktober, 2013 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Energiklagenævnets afgørelse er indbragt for domstolene. Læs nærmere herom under menuen "Retssager".
Lovgivningsområde: