Klage over Energistyrelsens afvisning af at behandle klage pga. overskridelse af klagefrist

Journalnummer: 
J.nr.1081-13-5
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 26 juni, 2013 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 3 juli, 2013 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Ophævelse, hjemvisning, fireugers klagefrist, genoprejsningsbevilling, teknisk revision, energimærkning, gasfyr, energimærkningsbekendtgørelsen § 37.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form