Klage over Energistyrelsens afgørelse om at styrelsen ikke kan behandle sagen pga. overskidelse af klagefristen 

Journalnummer: 
J.nr. 1081-15. 
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 13 juli, 2010 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 19 juli, 2010 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Klagefrist, fristoverskridelse, energimærke, oprejsningsbevilling
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form