Klage over Energistyrelsens afgørelse om energispareaktiviteter hos Albertslund Varmeværk  

Journalnummer: 
J.nr. 1021-243
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 6 juli, 2010 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 12 juli, 2010 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Hjemvisning, forvaltningslovens § 19, kWh-besparelse, energispareaktiviteter, energibesparelser
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: