Klage over Energinet.dk's nødforsyningskoncept. Sagerne er behandlet under j.nr. 1031-8 og 1031-9.

Dato for afgørelse: 
Mandag, 4 januar, 2010 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Partsstatus, klageberettigelse, genoptagelse, nødforsyningskoncept, afgørelser.
Lovgivningsområde: