Klage fra Ejerforeningen Kastruplundgade 25 over Tårnby Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om installation af fjernvarme

Journalnummer: 
J.nr. 1021-131
Dato for afgørelse: 
Fredag, 19 juni, 2009 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 24 juni, 2009 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Kompetence, varmeplan, stikledning, distributionsnet
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: