Klage fra DONG og MEMAS over Energitilsynets afgørelse af 30. oktober 2012 om DONGs transporttariffer i opstrømssystemet Tyra-Nybro

Journalnummer: 
J.nr. 1031-12-1 og 1031-12-2.
Dato for afgørelse: 
Mandag, 7 oktober, 2013 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 11 november, 2013 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Opstrømstariffer, opstrømssystemet, opstrømsbekendtgørelsens rimelighedsbegreb, forhandlet adgang, bredt skøn, metodeanvendelse, markedspraksis. Energiklagenævnets afgørelse er indbragt for domstolene.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i en udgave, hvor visse afsnit og oplysninger er undtaget på grund af oplysningernes fortrolighed.
Lovgivningsområde: