Klage over afslag på genoptagelse af afgørelse om pålæg af forblivelsespligt

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-54
Dato for afgørelse: 
Mandag, 19 marts, 2012 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 22 marts, 2012 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Genoptagelse, væsentlige sagsbehandlingsfejl, forblivelsespligt.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: