Klage over afgørelse om energimærkning af ejendom 

Journalnummer: 
J.nr. 1081-12. 
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 22 juni, 2010 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 12 juli, 2010 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Energimærke, energikonsulent, opvarmet boligareal, beregnet fjernvarmeforbrug, kælder
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form