Klage over afgørelse om afslag på dispensation fra kravet om energimærkning af andelsbolig 

Journalnummer: 
J.nr. 1081-6. 
Dato for afgørelse: 
Mandag, 14 december, 2009 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 16 december, 2009 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Energimærke, andelsbolig, andelsboligforening, lejlighed, dispensation
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form