Klage over Aalborg Kommunes afgørelse om forblivelsespligt til Hou Kraftvarmeværk a.m.b.a. 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-110
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 16 juli, 2009 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 22 juli, 2009 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Forblivelsespligt, begrundelse, kraftvarmetillæg, videresendelse
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: