Ingen iværksættelse af tilsynssag om prisfastsættelsen hos Nordforbrænding-Nivå

Journalnummer: 
J.nr. 1021-12-125
Dato for afgørelse: 
Mandag, 4 marts, 2013 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
tilsynssag, pligt til undersøgelse, prissammenligning, kontraktmæssige forhold, faktiske transmissionsforhold, varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, genforhandling af kontrakt, Energiklagenævnets kompetence. Offentliggjort den 6. marts 2013.
Lovgivningsområde: