Indregning og underdækning fra varmeprisaftaler,

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-3
Dato for afgørelse: 
Mandag, 5 september, 2011 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Fredag, 16 september, 2011 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Varmeprisaftaler, underdækning, varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, hjemvisning.
Lovgivningsområde: