Helsingør Kommunes godkendelse af projektforslag om omstilling fra fuelolie til bioolie 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-280
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 13 juli, 2010 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 19 juli, 2010 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Projektforslag, brændselsvalg, spids- og reservelast (projektbekendtgørelsens §§ 15-17), begrundelse (forvaltningslovens §§ 22-24)
Lovgivningsområde: