Helsingør Kommunes godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af 10 områder i Helsingør By

Journalnummer: 
J.nr. 1021-268
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 13 juli, 2010 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 19 juli, 2010 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Projektforslag, ændring af områdeafgrænsningen (projektbekendtgørelsen § 7), begrundelse (forvaltningslovens §§ 22-24)
Lovgivningsområde: