Grundlaget for beregning af fast afgift for fjernvarme