Grundejere var klageberettigede over Holstebro Kommunes godkendelse af projektforslag om etablering af ledningsanlæg, pumpestationer og omladestationer i forbindelse med opførelse af biogasanlæg

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-17
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 22 december, 2011 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 23 februar, 2012 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Klageberettigelse, projektforslag, biogasanlæg, grundejere, væsentlig, individuel interesse, ekspropriation, særlig procesordning, underretning, projektbekendtgørelsens § 26, varmeforsyningslovens § 26, stk. 1.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: