Godkendelse af projektforslag for biomassefyret varmecentral