Godkendelse af projektforslag for biomassefyret kedelanlæg