Fremgangsmåde i forbindelse med opgørelse af elforbrug for 2001