Forhøjelse af den faste udgift for Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Århus Universitet

Journalnummer: 
J.nr. 21-866
Dato for afgørelse: 
Mandag, 16 juni, 2008 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 17 juni, 2008 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Genoptagelse
Lovgivningsområde: