Forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk